В якому рядку всі дієслова І дієвідміни?

В якому рядку всі дієслова І дієвідміни?

А. Читав. Кричиш. Пиши. Вчитись.

Б. Рухає. Цвісти. Писав. Переміг.

В. Рив. Несу. Співав. Хотіти.

У котрому рядку допущені помилки при вживанні м’якого знака?

А. Селянці. Матінчин. Кузня.

Б. Станьте. Слизький. Злазьте.

В. Верф’ю. Харків. Різблення.

Г. Шприц. Тьохкати. Тасма.

У котрому рядку допущені помилки при спрощенні?

А. Блиснути. Жалістний. Піаністці.

Б. Хористці. Студентство. Зап’ясток.

В. Зловісний. Гуснути. Прослати.

Г. Учасник. Ад’ютантський. Шістсот.

У котрому рядку складні слова написані неправильно?

А. Військово-полонений. Темнозелений. Східно-слов’янський.

Б. Народногосподарський. Суходіл. Інженер-економіст.

В. Перебий-ніс. Обер-лейтенант. Політико-економічний.

Г. Південно-західний. Кароокий. Машинобудівний.

У котрому В якому рядку всі дієслова І дієвідміни? рядку допущено помилки при написанні частки не?

А. Не дозволений. Нездогадавшись. Не зчутися.

Б. Несміливий. Недруг. Недовго.

В. Ще не прийняті закони. Недочувати. Незабаром.

Г. Неголосно. Далеко не ординарна ситуація. Неспростовані чутки.

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного цифрою доберіть відповідник, позначений літерою. Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком ×.

Час виконання – 9 хвилин.

Оцінювання – один бал за кожну правильну відповідь (12б – максимальна кількість балів).

Завдання 13. Установіть відповідність між реченнями й типами обставин, якими поширені ці речення:

А Б В Г


1. Обставина часу

2. Обставина причини

3. Обставина міри і ступеня

4. Обставина способу дії

А. В хаті ще більше потемніло.

Б. Цього В якому рядку всі дієслова І дієвідміни? вечора я вирішив перечитати улюблену книжку.

В. Од хвилювання Тетяна не могла говорити.

Г. Підтримуючи рукою бінокль, він став швидко

спускатися косогором


Завдання 14. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями:

А Б В Г


1. Уставляти клепку.

2. Сісти на голову.

3. Чухати потилицю.

4. Уставляти палиці в колеса

А. Напучувати.

Б. Заважати.

В. Знахабніти.

Г. Задумуватися.


Завдання 15. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами:

А Б В Г


1. Односкладне означено-особове

2. Односкладне неозначено-особове

3. Односкладне узагальнено-особове

4. Односкладне безособове

А. Можна вибрать друга і по духу брата, та не

рідну матір вибирати (В. Симоненко).

Б. Боїшся вовка - не йди до лісу (Нар. творчість).

В. Йду в село і В якому рядку всі дієслова І дієвідміни? радію сподіваній зустрічі.

Г. Учора клумбу перекопали, засадили квітами


Прочитайте текст. Виконайте завдання 16-18 до нього. Виберіть правильну відповідь (лише одна правильна).

Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком ×.

Час виконання – 7 хвилин.

Оцінювання – чотири бали за кожне правильно виконане завдання (12б – максимальна кількість балів).



(1) Дід Кирило Похилий — лісовий дід. (2) Лісовим дідом звуть його всі люди, і сусідні деркачівські, і всі мешканці численних навколишніх хуторів.

(З) Людина він з себе середнього зросту, і не так то, щобуже дуже й огрядним він собі був. (4) Голова в нього вже сива, а широка й довга борода зовсім біла. (5) На око хоч чиє, то дід В якому рядку всі дієслова І дієвідміни? Кирило зовсім же, зовсім не похмурий аніскільки; ні, навпаки, вид у нього ще навіть і веселий. (6) В очах у нього ласкавість і добрість аж світяться, виразно бачаться кожному.


Завдання 16.

Вставним словом ускладнено речення

А. Третє

Б. Четверте

В. П’яте

Г. Шосте

А Б В Г

Завдання 17.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

А Б В Г

Завдання 18.

Складносурядним є речення

А. Друге

Б. Четверте

В. П’яте

Г. Шосте

А Б В Г


documentadcbdmf.html
documentadcbkwn.html
documentadcbsgv.html
documentadcbzrd.html
documentadcchbl.html
Документ В якому рядку всі дієслова І дієвідміни?